SENICKÁ DIVADELNÁ JAR 2017 – vyhodnotenie

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Senici 12. apríla konfrontovali výsledky svojho tvorivého snaženia súbory detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja na súťažnej prehliadke Senická divadelná jar o postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Zlatá priadka Šaľa 2017. Súťaž každoročne organizačne pripravuje Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom za finančnej podpory Fondu na podporu umenia a Coop Jednota v Senici a nebolo tomu inak ani toho roku. Zúčastnili sa jej víťazi regionálnych prehliadok divadla hraného deťmi Trnavského kraja s predstaveniami: DDS Studnička ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica – Dievčatko zo šípového kra, DDS Bodka ZŠ Skalica Vajanského ul. – Malá princezná, DDS LDO ZUŠ Cífer – Maco Maťo na vajci, DDS Severka ZŠ J. A. Komenského Veľký Meder – Roztopašná veverička, DDS „Za šecki drobné GOS Galanta“ – Ukážeš mi prosím cestu?
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení – Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., teatrologička špecializujúca sa na bábkové divadlo a divadlo pre deti, Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., odborná pracovníčka pre detskú dramatickú tvorivosť a divadlo dospelých hrajúcich pre deti, pedagogička, lektorka, Mgr. Peter Janků, PhD., scénograf a divadelník, odporučila programovej komisii na postup do programu celoštátnej súťaže Zlatá priadka 2017 DDS LDO ZUŠ Cífer, ktorému udelila prvé miesto za inscenáciu Maco Maťo na vajci. Druhé miesto a odporúčanie na postup získal DDS „Za šecki drobné GOS Galanta“Ukážeš mi prosím cestu? Tretie miesto si odniesol DDS Bodka ZŠ Skalica Vajanského ul. za rozprávkovú hru Malá princezná.
Súčasťou prehliadky bola aj otvorená diskusia pedagogického vedenia detských divadelných súborov s odbornou porotou na rozborovom hodnotiacom seminári. 

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN