SenART 2018 – DEKÁDA

Dekáda 2008 – 2018

V podvečer 4. apríla bola v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici za prítomnosti primátora mesta Branislava Grimma otvorená výstava klubu neprofesionálnych výtvarníkov SenART s názvom Dekáda 2008 – 2018.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov – SenART pôsobí v našom meste od roku 2008. Výstava bola pripravená pri príležitosti 10. výročia vzniku klubu a je v poradí šiestou klubovou výstavou SenARTu. Na slávnostnej vernisáži tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov zo Senice a blízkeho okolia predstavila kurátorka výstavy Dana Janáčková, odborná pracovníčka Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. V kultúrnom programe vystúpil pedagóg ZUŠ v Senici Jaroslav Jankovič.

V súčasnosti klub združuje 16 neprofesionálnych výtvarníkov, jeho vedúcim je Ľubomír Miča. Na výstave sa prezentujú všetci členovia klubu so 43 výtvarnými dielami, zobrazujúcimi prírodu, krajinu, kvetinové motívy, figurálne motívy, portrét. Zastúpená je predovšetkým maľba a kresba. Počas desiatich rokov aktívnej činnosti sa klub stal známym a dostal sa do povedomia nielen senickej verejnosti ale aj širokého okolia. Má vlastné výstavné priestory v Dennom centre v Senici, kde pravidelne, postupne po trojiciach, predstavuje svoju tvorbu. Organizuje tiež plenéry, sympózia, návštevy výstav.

Výstavu diel Ľubomíra Miču, Kláry Blažekovej, Anny Dobiašovej, Renáty Hromkovej, Anny Jankovýchovej, Viery Jozéfkovej, Jaroslavy Konrádovej, Veronika Konrádovej, Aleny Kováčovej, Romana Macka, Eleny Minxovej, Dany Motusovej Melegovej, Anny Petrovej, Vlasty Ravasovej, Mareka Salaya a Milana Vandeliu si môže pozrieť vo výstavých sálach Záhorského osvetového strediska v Senici do 27. apríla 2018.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


SenART 2018 – DEKADA

autor: TV SEN