PREDNÁŠAM , TEDA SOM… II.

Prednášam teda som...Vzdelávacie podujatie k umeleckému prednesu detí a mládeže pokračovalo 15. novembra 2022 v divadelnej sále ZUŠ v Senici tvorivou dielňou „Prednášam, teda som…“. Tentokrát bolo zamerané na interpretáciu textu, prácu s výrazovými prostriedkami, výstavbu umeleckého prednesu. Účastníci boli oboznámení s kritériami hodnotenia umeleckého prednesu a rozbor prednesov si vyskúšali na vystúpeniach recitátoriek Emky a Klárky Jurášových, víťaziek celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Lektorkou tvorivej dielne bola Mgr. Jaroslava Čajková z Bratislavy. Organizátorom dielne bolo Záhorské osvetové stredisko v Senici, z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA