OSLAVY 79. VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

Mesto Senica, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor SenicaZáhorské osvetové stredisko v Senici vás srdečne pozývajú v pondelok 28. augusta 2023 o 10:30 hodine na Námestie oslobodenia v Senici na oslavy 79. výročia Slovenského národného povstania. Súčasťou pietneho aktu bude aj položenie vencov k pamätnej tabuli na bývalej budove fašistickej väznice na Štefánikovej ulici.