OKRESNÉ KOLO HURBANOVHO PAMÄTNÍKA 2018 V SENICI A SKALICI

Hurbanov pamätník slávi jubileum

Prednedávnom, 21. februára, sme si pripomenuli 130. výročie úmrtia spisovateľa, novinára, vydavateľa, politika, evanjelického farára, vedúcej osobnosti slovenského povstania v roku 1848, kodifikátora spisovnej slovenčiny Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý štyridsaťpäť rokov žil a tvoril v Hlbokom, pričinil sa o šírenie slovenského jazyka a slovenskej kultúry a tak Záhorské osvetové stredisko na jeho počesť každý rok organizuje súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie – Hurbanov pamätník. Ten tohtoročný bol jubilejný. Pred 50 rokmi sa v našom regióne uskutočnila po prvýkrát súťaž v recitácii – 1. Hurbanov pamätník. V súčasnosti je Hurbanov pamätník najstaršou, najznámejšou a najuznávanejšou súťažou v tejto oblasti záujmovej umeleckej činnosti. Na jeho 50. ročníku sa stretli najlepší recitátori 6. apríla 2018 v Hlbokom a v Skalici a 10. apríla 2018Senici.

Významnú osobnosť našich dejín Jozefa Miloslava Hurbana súťažiacim deťom, študentom a ich pedagógom z okresu Skalica 6. apríla v Kultúrnom dome v Hlbokom pripomenul starosta obce Ing. Miloš Čobrda. Počas dňa účastníci súťaže navštívili Pamätnú izbu, mohylu i výstavu s názvom Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo nainštalovanú v hlbockej fare.

V samotnej okresnej súťaži interpretačné umenie prezentovalo 25 recitátorov v štyroch vekových a dvoch žánrových kategóriách. Odborná porota vedená Mgr. Jaroslavou Čajkovou najvyššie ohodnotila a do krajskej súťaže Hollého pamätník vyslala Alexandru Mlčochovú a Teréziu Mikulovú zo ZŠ v Radošovciach, Simonu Cynthiu Levočovú a Michala Spiegela zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici, Pavlínu Barbaričovú zo ZŠ v Skalici, Vajanského ul., Luciu Časovú zo ZŠ v Holíči, Školská ul. a študentky Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici Máriu Prachárovú a Silviu Kožíškovú. Divadlo poézie Studňa, pracujúce pri ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici pod vedením pedagogičky Mgr. Jany Kutalovej, sa v Orlovni v Skalici predstavilo vlastnými veršami jeho členky Pavlíny Barbaričovej s názvom /od/LET. Za toto predstavenie bolo súboru udelené 1. miesto s nomináciou do krajskej súťaže Hollého pamätník do Trnavy.

Súčasťou jubilejného Hurbanovho pamätníka bola aj okresná súťaž v umeleckom prednese a v tvorbe detských recitačných kolektívov konaná 10. apríla v ZUŠ v Senici. Na nej sa predstavilo 27 detí a študentov recitujúcich poéziu i prózu a detský recitačný kolektív Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Získať prvenstvá vo svojich kategóriách a prebojovať sa do krajskej súťaže sa v tomto roku podarilo Kláre Jurášovej, Jakubovi Valášekovi, Šimonovi Šinkovi, Andrei Tomekovej, Petre Simonovej, Michaele Mikušovej a Adamovi Praskačovi /všetci zo ZUŠ v Senici/, Lucii Burdovej a Lenke Burdovej /ZŠ s MŠ v Štefanove/ a Samuelovi Krúžekovi, študentovi Obchodnej akadémie v Senici. Jediným zástupcom v súťaži detských recitačných kolektívov bol súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici, ktorý pod režijným vedením Ľuboslavy Paveskovej, DiS. art. uviedol klasickú rozprávku Pavla Dobšinského prebásnenú Milanom Rúfusom O dvanástich mesiačikoch. Odborná porota mu udelila 1. miesto a postup do krajskej súťaže Hollého pamätník. V Trnave budú Záhorie reprezentovať tiež minuloroční účastníci celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktorí do krajskej súťaž postúpili priamo – Matyas Kovalovský zo ZŠ v Skalici, Vajanského ul., Aneta Pekárová zo ZŠ v Sobotišti, Adela Danišová, Daniela Rybnikárová a Martin Očko, všetci zo ZUŠ v Senici.

Hurbanov pamätník patrí v našom regióne medzi kultúrne hodnoty overené časom. Veď udržať a ďalej rozvíjať 50 ročnú úspešnú tradíciu je zodpovedné, ťažké a náročné. Záhorské osvetové stredisko ako hlavný organizátor obvodných a okresných súťaží Hurbanov pamätník ďakuje za snahu všetkým recitátorom, divadelníkom, pedagógom, ochotu pomáhať nám porotcom a lektorom, podporu a spoluprácu spoluorganizátorom a sponzorom.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA – okres Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA – okres Skalica