ODPADÁČIK 2019 – vyhodnotenie

odpadáčikO tom, že odpad sa dá ešte ďalej zužitkovať a nemusí skončiť v smetnej nádobe, nás presvedčili deti, ktoré sa zapojili do súťaže s názvom „Odpadáčik alebo fantázia z odpadu“. Cieľom súťaže bolo vdýchnuť už zdanlivo nepotrebným veciam nový život. Deti z materských škôl a žiaci zo základných škôl a základných špeciálnych škôl sa tejto úlohy zhostili na výbornú. Pod ich rukami vznikli z odpadového materiálu zvieratká, dekoračné predmety, divadielka, dopravné prostriedky, hrady a mnoho ďalších zaujímavých výtvorov.

Porota pod vedením Natálie Žúrkovej, pedagogičky Základnej umeleckej školy v Senici, vybrala zo všetkých prác spolu šestnásť, v štyroch kategóriách na ocenenie. Ocenení si prevzali cenu a diplom v stredu 13. novembra v priestoroch Záhorského osvetového strediska. Podujatie svojím kultúrnym vystúpením obohatil súbor zobcových fláut zo Základnej umeleckej školy v Senici, pod vedením vyučujúcej Zlatice Hluchej. Výstavu si môžete prísť pozrieť v pracovné dni v čase 8.00 hod. – 15.30 hod. do 30. novembra 2019 v Záhorskom osvetovom stredisku.

Ocenení:

I. kategória – Materské školy
Fiala Peter – MŠ Senica, EP Robotnícka
Horvátová Natália – ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica
Malíková Gréta – MŠ Senica, EP Komenského
Kolektívna práca – MŠ Senica, EP Kalinčiakova
Kolektívna práca – MŠ Skalica, EP Pod Kalváriou
Kolektívna práca – MŠ Senica, Kolónia

II. kategória – 0. – 4. ročník základných škôl
Kolektívna práca – ZŠ Komenského, Senica
Válková Veronika – ZŠ Jablonica
Kolektívna práca – ZŠ Smrdáky
Kolektívna práca – ZŠ Borský Mikuláš
Kolektívna práca – ZŠ Prievaly

III. kategória – 5. – 9. ročník základných škôl
Kolektívna práca – ZŠ Sadová, Senica
Šišková Sofia Nelly – ZŠ Strážnická, Skalica
Kolektívna práca – ZŠ Jablonica

IV. kategória – Špeciálne školy
Kolektívna práca ŠKD1 – Spojená škola Senica
Imani Mária Tipanová – Spojená škola Senica

Mgr. Nina Gurínová

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


ODPADÁČIK 2019

autor: TV SEN