ODHALENIE PAMÄTNÉHO KAMEŇA SENICKÉMU RODÁKOVI KAROLOVI BÓRIKOVI

ODHALENIE PAMÄTNÉHO KAMEŇA SENICKÉMU RODÁKOVI KAROLOVI BÓRIKOVIV tomto roku sme si pripomenuli okrúhle 200. výročie narodenia senického rodáka Karola Bórika, významného dobrovoľníckeho kapitána, predstaviteľa revolučných rokov 1848 a 1849, ako aj osobnosti našich regionálnych dejín. V nedeľu 18. októbra 2020 sa v mestskom parku pri Základnej umeleckej škole v Senici konala pietna spomienka, spojená s odhalením pamätného kameňa a vysadením pamätnej lipy.

Pietna spomienka, realizovaná prostredníctvom reportáže senickej regionálnej televízie TV SEN, sa začala príhovorom Pavla Vandeliu, predsedu Občianskeho združenia Johanky Hrebendovej Bórikovej, v ktorom priblížil historický kontext konania spomienky. Po ňom nasledoval príhovor senického evanjelického farára Juraja Šefčíka, ktorý vyzdvihol význam osobnosti senického rodáka Karola Bórika. Následne sa ujal slova primátor mesta Senica Martin Džačovský, ktorý ocenil aktivity občianskych združení, pripomínajúce významné historické osobnosti nášho regiónu. Historik Pavol Pánik ďalej priblížil členov rodiny Bórikovcov a ich významný prínos v revolučných rokoch 1848 a 1849, pričom zaradil Karola Bórika medzi najstatočnejších a najudatnejších kapitánov meruôsmych rokov. Po príhovoroch odhalili spoločne senický evanjelický farár Juraj Šefčík spolu s predsedom OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej Pavlom Vandeliom pamätný kameň Karola Bórika.

Na pamätnom kameni je osadená tabuľa s vyrytým nápisom:

„Pamätný kameň a lipa vysadená k 200. výročiu narodenia senického rodáka – Karola Bórika 19. 4. 1820 Senica – 21. 10. 1896 Beckov – národný dejateľ, hrdina výprav slovenského povstania 1848 – 1849 kapitán dobrovoľníckych jednotiek, víťaz bitiek pri Brezovej pod Bradlom, Budatíne a Prešove, statočný bojovník pri Senici a na Poriadí u Klasovitých, organizátor finančných zbierok pre Maticu Slovenskú, notár v Beckove“.

V blízkosti pamätného kameňa bola na počesť Karola Bórika vysadená pamätná lipa, ktorá dopĺňa dvojicu pamätných líp zasadených v obciach Vrbovce a Beckov, spätých s jeho životom.

Na realizácii pietnej spomienky sa podieľali Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Senica, Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici a Klubom priateľov histórie Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.