OBJEKTÍV 2016

OBJEKTÍV 2016Vo foyeri Domu kultúry v Senici bola 1. decembra o 18,00 hod. vernisážou širokej verejnosti sprístupnená v poradí už šiesta výstava fotografií členov fotoklubu pri ZOS Objektív 2016, ktorú v spolupráci s fotoklubom pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja .

Výstavu otvorila RNDr. Ľubica Krištofová, riaditeľka ZOS v Senici, úvodné slovo predniesol umelecký fotograf , vysokoškolský pedagóg, lektor, člen porôt, organizátor fotografického hnutia Mgr. art. František Tomík. Zhodnotil zástoj senických neprofesionálnych fotografov , mnohých na slovenskej i zahraničnej fotografickej scéne a predstavil vystavené práce 22 členov fotoklubu . Za vystavujúcich fotografov sa účastníkom prihovoril Dr. Ľubomír Jarábek. Hudobno-speváckym vystúpením vernisáž obohatili Viera Šusteková, Silvia KováčováJán Hromek. Organizátori i vystavujúci sa tešili príjemnej atmosfére, ktorú umocnila aj návšteva spriateleného fotoklubu z Veľkých Pavlovíc.

Výstavná kolekcia zachytáva optikou videného, svojou rôznorodosťou všetko, čo predstavuje život a dianie navôkol : ľudí, zvieratá, rastliny, stavby, architektúru, portéty, zátišia, makrá , ale aj vyjadrenie myšlienky. Prezentuje tvorivé snaženie autorov : Peter Baláž, Tomáš Bilka, Martin Filip, Štefan Flux, Michal Guľaš, Marian Holenka, Ján Hromek, Jozef Húšek, Ľubomír Jarábek, Tomáš Jurovatý, Michal Krištof, Ľubica Krištofová, Lucia Kuklišová, Jaroslav Kühtreiber, Lujza Marečková , Branislav Mosný, Michal Ovečka, Rudolf Podolský, Elena Šeligová, Viera Šusteková, Tomáš TóbikYvet Tóth .

Sprístupnená výstava, pozostávajúca z kolekcie 104 čiernobielych i farebných fotografických prác, potrvá v Dome kultúry v Senici do 20. 12. 2016 .

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN