NETRADIČNÝ HURBANOV PAMÄTNÍK

Hurbanov pamätníkPostupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie okresov Senica a Skalica Hurbanov pamätník, je najznámejšou a najpočetnejšie zastúpenou súťažou v oblasti umeleckého prednesu v našom regióne. Ten tohtoročný bol však netradičný. Z piatich obvodných súťaží sa podarilo zrealizovať len tri a ďalšie nám neumožnila uskutočniť nepriaznivá pandemická situácia, v dôsledku ktorej Národné osvetové centrum v Bratislave v celom systéme súťaží Hviezdoslavov Kubín zrušilo kategórie umeleckého prednesu detí. V oklieštenej forme však súťaž pokračovala na jeseň v kategóriách recitátorov – študentov a dospelých a v kategórii divadiel poézie.

Regionálna súťaž pre okresy Senica a Skalica sa uskutočnila 17. septembra 2020 v divadelnej sále Základnej umeleckej školy v Senici. Zapojilo sa do nej osem študentov zo stredných škôl. Úroveň ich prednesov bola vyrovnaná a mimoriadne vysoká. Odborná porota v zložení Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška Sadíleková, obe z Bratislavy a Mgr. Renata Jurčová z Levíc z nich vybrala na postup do krajskej súťaže Hollého pamätník piatich recitátorov. Skalický okres budú v Trnave zastupovať študentky Gymnázia F. V. Sasinka Patrícia Ptáčková v kategórii poézie a Adriana Sojáková v kategórii prózy. K nim sa pridá Pavlína Barbaričová, ktorá má právo nastúpiť do súťaže priamo do krajského kola, keďže v uplynulom roku recitovala medzi najlepšími recitátormi Slovenska na celoštátnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne. Za okres Senica sa víťazmi stali a do krajskej súťaže postúpili v poézii Katarína Danišová a v próze Daniela RybnikárováAdam Praskač, všetci zo ZUŠ v Senici. Pekné 2. miesto v súťaži Hurbanov pamätník získala Aneta Vávrová (Gymnázium F. V. Sasinka Skalica) a tretie miesta si „vyrecitovali“ Terézia Tomišová (SOŠT J. Čabelku Holíč) a Simona Dojčárová (Obchodná akadémia Senica). Súčasťou regionálnej súťaže bol hodnotný odborný seminár poroty s recitátormi a pedagógmi, ktorého cieľom bolo napomôcť študentom v ich umeleckom raste.

52. Hurbanov pamätník priniesol mnohé námety a podnety na zamyslenie, bol inšpiráciou a impulzom do ďalšej tvorivej práce. Ďakujeme za ne všetkým zúčastneným recitátorom a ich pedagógom. V krajskej súťaži Hollého pamätník, ktorá sa uskutoční 29. septembra 2020 v Trnave, im želáme veľa úspechov.
Regionálnu súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ v Senici a bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA