NÁHLIKOVA SENICA 2020 – vyhodnotenie

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je realizátorom 60. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2020, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Podľa ústredného súťažného poriadku, prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií a v kategórii cykly a seriály. Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2020.

Tohtoročný 60. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2020 oboslalo 42 autorov s celkovým počtom 269 fotografických prác. Z toho v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 33 autorov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov to boli 3 autori a v kategórii do 16 rokov to bolo 6 autorov. Z celkového počtu bolo 80 čiernobielych fotografií, 119 farebných fotografií, 18 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 70 fotografií. V kategórii multimediálnych prezentácií boli prihlásené do súťaže 2 práce.

Odborná porota v zložení Mgr. Judita Csáderová, doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy a Mgr. Peter Lančarič, PhD. umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg z Trnavy odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a ceny, ktoré získali:

V skupine dospelých autorov nad 21 rokov:
v kategórii čiernobielej fotografie:
Diplom a cenu za:
1. miesto Stanislav Fehér, Skalica.
2. miesto Natália Bieliková, Senica
3. miesto Tomáš Tóbik, Senica
Čestné uznanie: Tomáš Bilka, Senica; Rudolf Podolský, Senica; Radoslav Pokovič, Skalica; Jaroslav Zloch, Senica; Jozef Čechvala, Holíč

v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu za:
1. miesto neudelené
2. miesto Branislav Mosný, Senica,  Anna Miľanová, Senica
3. miesto Martin Filip, Senica, Marek Štítny, Senica
Čestné uznanie: Mária Závodská, Senica; Tomáš Bilka, Senica; Jaroslav Kühtreiber, Senica; Zdenka Cintulová, Holíč; Zdenka Hamarová, Senica

V skupine autorov od 16 do 21 rokov:
Diplom a cenu: neudelené

V skupine autorov do 16 rokov
v kategórii čiernobiela fotografia:
Diplom a cenu za:
1. miesto Ema Fehérová, Skalica
Čestné uznanie: Jakub Briestenský, Senica
v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu:
1. miesto Lenka Viskupová, Kúty
2. miesto Adam Hutta, Kúty
3. miesto Janis Janák, Senica

v kategórii multimediálnej prezentácie:
Diplom a cenu: neudelené

V kategórii cykly a seriály:
1. miesto neudelené
2. miesto Tomáš Bilka, Senica, Lucia Kuklišová, Senica
3. miesto Rudolf Podolský, Senica
Čestné uznanie: Zdenka Cintulová, Holíč; Ľubomír Jarábek, Senica; Dominika Kováčová, Senica; Ľubica Krištofová, Senica

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 101 fotografií od 42 autorov.
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila speváčka Patrícia Ivácková s klavírnym sprievodom Ondreja Hluchéhopedagóga ZUŠ Senica, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 6. 3. 2020 o 17,00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15,00 hodine odborno-hodnotiaci seminár s lektormi a členmi odbornej poroty s Mgr. Juditou Csáderovou, doc. MgA. Jozefom Sedlákom a Mgr. Petrom Lančaričom, PhD.

Poďakovanie organizátora Záhorského osvetového strediska v Senici patrí sponzorom COOP Jednota Senica, tlačiarni GH Studio Senica a firme ZONER.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 31. 3. 2020 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hodiny.

Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


NÁHLIKOVA SENICA 2020

autor: TV SEN