NÁHLIKOVA SENICA 2020 – pozvánka

NÁHLIKOVA SENICA 2020 - pozvánkaVernisáž 60. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2020

Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok 6. marca 2020 o 17,00 hod. uskutoční vernisáž 60. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2020, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Náhlikova Senica 2020 je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude i vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií. Pred vernisážou je pre účastníkov súťaže o 15.00 hod. pripravený odborný rozborový seminár, ktorého lektormi budú členovia odbornej poroty Mgr. Judita Csáderová, doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a pedagógovia z Bratislavy a Mgr. Peter Lančarič, PhD., umelecký fotograf a pedagóg z Trnavy.

Výstava bude sprístupnená verejnosti od 6. do 31. marca 2020 a otvorená v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,30 hod., vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Tomáš Jurovatý