METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA VO FS

Trnavský samosprávny kraj Záhorské osvetové stredisko v Senici srdečne pozývajú vedúcich a členov folklórnych zoskupení pôsobiacich v okresoch Senica a Skalica na tvorivé dielne k ľudovému tancu Metodika výučby ľudového tanca vo folklórnych súboroch.

Metodické stretnutia sa uskutočnia v dňoch 18. novembra 2023 a 25. novembra 2023 (soboty) o 9.00 hod. v zrkadlovej sále Domu kultúry v Senici (vchod zo zadnej strany). Lektorkou tvorivých dielní bude Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., odborná pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave.

Záväzné prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: koprla.miroslav@zupa-tt.sk. Účastnícky poplatok sa neplatí, občerstvenie bude zabezpečené. Prineste si so sebou tanečný úbor (odev, obuv) a písacie potreby. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.