MALÁ ZÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ

Miroslav BúranPríjemné bolo stretnutie 2. augusta 2022 vo dvore Záhorského osvetového strediska v Senici na malej záhradnej slávnosti. Večer s literatúrou, ale aj výtvarným umením a hudbou otvorila riaditeľka ZOS RNDr. Ľubica Krištofová.

O svojich prvých dotykoch s výtvarným umením, vzdelávaním sa na senickej ZUŠ-ke v štúdiu pre dospelých vedeného pedagógom Štefanom Orthom i výtvarnej tvorbe, ktorej sa aktívne venuje, porozprávala výtvarníčka Alena Kováčová. Návštevníci mali na podujatí možnosť vidieť pestrofarebnú výstavu jej najnovších obrazov, ktorá dotvárala atmosféru celého podvečera.

Básnik a prozaik Miroslav Búran z Jablonice prítomným priblížil začiatky svojej literárnej tvorby. Prvé verše napísal na vojenčine, keď cítil pocit odlúčenia od rodiny a priateľov. V písaní básní pokračoval, publikoval v literárnych časopisoch, zapájal sa do viacerých literárnych súťaží (medzi nimi i do Literárnej Senice), v ktorých získal pekné ocenenia. Medzi najvýznamnejšie patrí 1. miesto v próze v súťaži Florinova jar 2008, 1. miesto v poézii v súťaži Prvotiny Olomouc 2008, prvé miesto v súťaži Literárny Lučenec 2009 a ďalšie. Svoju poetickú tvorbu z tohto obdobia vydal v troch básnických zbierkach. Neskôr sa orientoval viac na prozaické útvary, predovšetkým novely, ktoré opäť vydával a vydáva aj knižne. Miroslav Búran počas besedy odpovedal na otázky odkiaľ čerpá námety pre svoju tvorbu, kto a čo ho inšpiruje, čo mu písanie dáva, ktorí autori ho literárne ovplyvnili, kedy píše, koľko času písaniu venuje, predstavil svoje knihy. Prečítal niečo zo svojich básní, úryvky z noviel i vtipné poviedky, ktoré publikuje na internete, niektoré aj v záhoráčtine. Poslucháčov oboznámil s procesom vydávania kníh, spoluprácou s vydavateľstvami, kde dostať jeho knihy kúpiť. Stretnutia sa zúčastnila aj ilustrátorka niektorých jeho knižiek, výtvarníčka Ivana Vargončíková z Hlbokého.

V súčasnosti sa Miroslav Búran orientuje skôr na detskú literatúru. V minulom roku vyšla jeho knižka pre deti Katkine dobrodružstvá, k napísaniu ktorej ho inšpirovala jeho 10 ročná neterka. Len pred dvomi týždňami vydavateľstvo Signis vydalo jeho najnovšiu knižku pre deti Veveričkine trampoty. Pracovitý, snaživý spisovateľ v tomto období už pripravuje ďalšie dve knihy. Okrem toho Miroslav Búran píše aj texty piesní a je spoluautorom monografie o jeho rodnej obci.

Večer s literatúrou spestrili hudobným vystúpením speváčka Vierka Šustekovágitarista Peter Kavický. Umeleckú záhradnú slávnosť pripravil Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici. Mediálnymi partnermi sú TV SEN a Seničan.sk.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN