ĽUBOMÍR MIČA – Big & Small – pozvánka

Svojou aktuálnou výstavou sa jubilujúci výtvarník Ľubomír Miča (1960 Senica) naďalej hlási k nepredmetnému prejavu. Jeho prezentovaná, zhruba trojročná maliarska kolekcia sa opätovne obracia k vizuálnym kvalitám, založeným výlučne na kanonizácii čisto výtvarných foriem a ich akčnom prenose na plochu obrazu. Jeho dlhodobou autorskou stratégiou je richterovsky citovaná štrukturálna abstrakcia, kde majú výnimočné postavenie optické vzťahy farebných hmôt. Jednotlivé farebné pasty na báze oleja mnohonásobne vrství cestou osobitej špachtľovej techniky až do výsledných reliéfne štruktúrovaných plôch. Najnovšie reliéfnosť obrazu ešte zvyšuje i rôznymi inovatívnymi technologicko-kreatívnymi zásahmi na platforme maliarskeho sgrafita, keď vyškrabáva niekoľko vrstiev farebných nánosov do rôznej hĺbky. Výstava nazvaná Big & Small nehovorí len o formátoch obrazov, ale chce tiež naznačiť spoločný motivačný impulz všetkých umelcov, výrazných osobností i anonymných tvorcov – túžbu zanechať stopu v dave.

Názov výstavy: Ľubomír Miča Big & Small
Miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici
Kurátorka: Božena Juríčková
Vernisáž výstavy: 11. septembra 2020 Záhorské osvetové stredisko v Senici
Trvanie výstavy: 11. septembra – 30. septembra 2020