JOZEF CHRENA „Tvorba 2008 – 2018“

Jozef ChrenaV tomto roku sa dožíva okrúhleho životného jubilea sedemdesiatich rokov aktívny maliar, krajinár Jozef Chrena. Pri tejto príležitosti sa uskutoční v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici výstava jeho diel.

Maliarsku tvorbu Jozefa Chrenu charakterizuje hlavne rýchla, vcelku realistická škvrnová impresívna maľba poväčšine špachtľou, popri olejomaľbe najčastejšie rýchlo schnúcimi akrylovými farbami. Okrem dynamickej maľby, najmä krajinárskej, sa Jozef Chrena venuje aj kresbe najmä rudkou a potom aj monumentálnejšej maliarskej výzdobe interiérov stavieb v rodnom Moravskom Svätom Jáne.

Svoje dlhoročné maliarske snaženie Jozef Chrena v tomto ostatnom desaťročí zverejnil spolu na 32 samostatných výstavách doma a v zahraničí, či už v Rakúsku, Česku, Francúzsku, alebo aj v USA a Austrálii. Okrem toho Jozef Chrena svoju tvorbu prezentoval na 81 spoločných výstavách, z toho 53 doma a 28 v zahraničí. Popritom sa agilný maliar zúčastnil 55 plenérov, z toho na 27 doma a 28 v zahraničí. Po vstupe Jozefa Chrenu do Združenia výtvarných umelcov západného SlovenskaZwiazku polskich plastyków sa zúčastňuje na výstavách profesionálneho výtvarného umenia.

Obsahovo je stále v popredí Chrenovho tvorivého usilovania na jednej strane domáca záhorská krajina (Holíč, Lozorno, Moravský Svätý Ján, Malacky, Hlboké, Sekule, Skalica), potom krajina z ostatných svojráznych oblastí Slovenska (Ždiar, Svodín, Humenné, Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Štúrovo, Piešťany, Trenčín, Trnava), najmä rázovitej dedinky Vlkolínca a nakoniec je to krajina zahraničná, vznikajúca počas maliarových početných ciest.

Štefan Zajíček

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


JOZEF CHRENA „Tvorba 2008 – 2018“

autor: TV SEN