JANKA HAJDINOVÁ POKRSTILA SVOJU PRVÚ BÁSNICKÚ ZBIERKU

Vo dvore Záhorského osvetového strediska v Senici sa v letný podvečer 11. augusta 2023 zišli priaznivci literárneho umenia a priatelia Janky Hajdinovej, aby uviedli do života jej prvú zbierku básní nazvanú Myšlienky v haiku a v obrazoch. Hostí a všetkých prítomných na poeticko-výtvarno-hudobnom večeri privítala riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová.

 

Janku Hajdinovú poznáme v regióne Záhoria predovšetkým ako výtvarníčku venujúcu sa maľbe, kresbe, keramike a výrobe šperkov. S písaním veršov začala ešte v detskom veku, pokračovala na strednej škole, kde ju podporovala, viedla a pomáhala jej prof. Eva Fordinálová. Už v tomto čase sa stala víťazkou celoslovenskej súťaže. V nasledujúcom období sa naplno venovala rodine a výchove detí. Od roku 2010 začala a až doteraz navštevuje výtvarný odbor ZUŠ v Senici – štúdium pre dospelých, kde je jej pedagógom známy, v tomto roku jubilujúci maliar Štefan Orth. Za výtvarné diela Janka získala množstvo ocenení v regionálnej súťaži Výtvarná Senica, v krajskej súťaži Výtvarné spektrum v Dunajskej Strede a vystavovala na celoštátnej výstave Výtvarné spektrum v Leviciach. Mala množstvo samostatných autorských výstav a bola súčasťou viacerých kolektívnych výstav na Slovensku a na Morave.

Janka Hajdinová je veľmi tvorivá, priateľská, citlivá, nežná a dobrosrdečná. Je akoby stvorená pre poéziu. A tak je dobre, že sa k nej v súčasnosti opäť vrátila. Zaujalo ju haiku – japonská poézia, krátke básne, k písaniu ktorých ju inšpirovala predovšetkým vlastná výtvarná tvorba. Tento druh literárneho umenia prítomným priblížil básnik a prozaik Štefan Kuzma z Trenčína, ktorý sa haiku venuje už 40 rokov.

Zbierku básní Myšlienky v haiku a v obrazoch slávnostne do života uviedli vzácni hostia – poetka, literárna historička a vedkyňa prof. Eva Fordinálová, starostka obce Smrdáky Ingrid Tripšanská, riaditeľka ZOS v Senici Ľubica Krištofová, básnik a prozaik Štefan Kuzmaprozaik, esejista, novinár a riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Pavol Tomašovič. V knižočke sa nachádzajú reprodukcie obrazov Janky Hajdinovej a krátke básne, ktoré ku každému z nich napísala. Súčasťou podujatia bola aj výstava autorkiných obrazov doplnená básničkami, ktorá celú atmosféru ešte umocňovala. Krstilo sa preto pastelkami. Hosťom literárneho podvečera bol tiež zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič. Básne, ktoré vznikli ešte počas Jankiných stredoškolských štúdií i tie z novej zbierky zarecitovala jej sesternica Silvia Skalová a nádherné melódie zahrala gitaristka a pedagogička ZUŠ v Senici Radka Lackovičová.

Poetický večer pripravil Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici.
Janka v jednej zo svojich básní hovorí: „Bol náročný deň, plný úžasných ľudí, zlí nemali miesto“. A takí bol aj literárny podvečer – príjemný, s pekným počasím, plný milých a úžasných ľudí, priateľov poézie, literatúry, výtvarníctva, hudby. Počas neho poetka Janka Hajdinová, tak ako je jej to vlastné, opatrne, nesmelo a s pokorou vstúpila do súčasnej slovenskej literatúry.

Jaroslava Slezáková