HURBANOV PAMӒTNÍK 2022 – obvodné kolo Senica

HURBANOV PAMӒTNÍKV divadelnej sále ZUŠ v Senici sa 23. marca 2022 uskutočnili ďalšie dve obvodné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hurbanov pamätník. O postup do okresnej súťaže súťažili deti patriace do obvodov Senica okolie a Senica mesto. Súťaže pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so ZUŠ v Senici a s podporou Coop Jednoty, SD v Senici. Mladé recitátorské talenty sa v súťažiach umiestnili nasledovne:

 

 

 

 

 
OBVOD SENICA OKOLIE

I. kategória – poézia
1. miesto: Lenka Ambrová, ZŠ s MŠ Prievaly
2. miesto: Zuzana Vizváryová, ZŠ s MŠ Štefanov

I. kategória – próza
1. miesto: Ella Tarkošová, ZŠ s MŠ Prievaly
2. miesto: Jonáš Kudoláni, ZŠ s MŠ Štefanov

II. kategória – próza
1.miesto: Nikola Kozaková, ZŠ s MŠ Štefanov

Do okresnej súťaže Hurbanov pamätníka postúpili recitátorky Lenka Ambrová, Ella TarkošováNikola Kozaková.

OBVOD SENICA MESTO

I. kategória – poézia
1. miesto: Michal Farkaš, ZŠ Senica, Sadová ul.
2. miesto: Oliver Včelka, ZŠ Senica, ul. V. P. Tótha
2. miesto: Šimon Teplík, ZŠ s MŠ Senica, ul. J. Mudrocha
3. miesto: Natália Lišková, ZUŠ Senica
3. miesto: Leo Lazorčák, ZŠ Senica, Komenského ul.

I. kategória – próza
1. miesto: Patrik Krajči, ZŠ Senica, Komenského ul.
2. miesto: Tereza Gašpárková, ZŠ s MŠ Senica, ul. J. Mudrocha
2. miesto: Zara Zobáková, ZŠ Senica, ul. V. P. Tótha
3. miesto: neudelené

II. kategória – poézia
1. miesto: Kristína Wágnerová, ZŠ Senica, Komenského ul.
2. miesto: (s potupom) Ema Jurášová, ZUŠ Senica
3. miesto: Karolína Mihelová, ZŠ Senica, ul. V. P. Tótha
3. miesto: Nikola Horváthová, ZŠ s MŠ Senica, ul. J. Mudrocha

II. kategória – próza
1. miesto: Hana Hájeková, ZŠ Senica, Komenského ul.
2. miesto: Oliver Macek, ZUŠ Senica
3. miesto: Laura Zburínová, ZŠ Senica, ul. V. P. Tótha
3. miesto: Laura Pullmanová, ZŠ s MŠ Senica, ul. J. Mudrocha

III. kategória – poézia
1. miesto: Klára Jurášová, ZUŠ Senica
2. miesto: neudelené
3. miesto: Viktor Vachula, ZŠ Senica, Komenského ul.
3. miesto: Matyáš Kadič, ZUŠ Senica

III. kategória – próza
1. miesto: Klára Smetanová, ZUŠ Senica
2. miesto: Adam Višváder, ZŠ s MŠ Senica, ul. J. Mudrocha
2. miesto: Michal Dudaš, ZŠ Senica, Komenského ul.
3. miesto: Klaudia Danihelová, ZŠ Senica, Sadová ul.
3. miesto: Kristína Žáková, ZŠ Senica, ul. V. P. Tótha

Do okresnej súťaže Hurbanov pamätník postúpili recitátori umiestnení na prvých miestach v jednotlivých kategóriách a na návrh odbornej poroty z 2. miesta Ema Jurášová.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA