DEŇ ZEME 2016

ZOS-SENICA_DZ2016_006Slávnostné sadenie stromu pri príležitosti Dňa Zeme v Senici

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa oslavuje každoročne 22.apríla po celom svete, zorganizovalo Záhorské osvetové stredisko už tradične slávnostné sadenie stromčeka. Podujatie, nad ktorým i v tomto roku prevzal záštitu predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš PhD. sa uskutočnilo v mestskom parku. Prítomným sa prihovorili hostia, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja PhDr. Zdenko Čambal a primátor mesta Senice Mgr. Branislav Grimm. Obaja zdôraznili, že by sme sa k našej planéte mali správať zodpovedne nielen 22.apríla, ale mali by sme tak konať po celý rok. Príkladom takýchto celoročných aktivít je občianske združenie KOZEL, ktorého činnosť je zameraná na ochranu prírody, pričom prioritou je ochrana stromov. Za ich aktivity im vyjadrila poďakovanie riaditeľka Záhorského osvetového strediska RNDr. Ľubica Krištofová a predseda občianskeho združenia Juraj Kabát si prevzal symbolický darček, hmyzí hotel. Vyvrcholením prvej časti programu pri príležitosti Dňa Zeme, bolo sadenie stromčeka. Prítomní hostia, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja PhDr. Zdenko Čambal, primátor mesta Senica Mgr. Branislav Grimm a zástupcovia primátora Senica Ing. Martin Lidaj a Ing. Ján Hurban zasadili stromček, jarabinu. Stromček bol zasadený na počesť spisovateľa, publicistu a politika Svetozára Hurbana Vajanského, ktorého 100. výročie úmrtia si pripomíname v tomto roku. Zasadením stromčeka vyvrcholila prvá časť programu a pomyselnú štafetu prevzali deti, ktoré si v druhej časti osláv Dňa Zeme v Senici pripravili so svojimi trenérkami a učiteľkami kultúrny program. Na pódiu sa tak vystriedali mažoretky a tanečníci z Centra voľného času Stonožka, folklórne súbory zo senických základných škôl, či mladí začínajúci hudobníci.
Mgr. Nina Gurínová
ZOS Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN