CYRIL GAJDÍK 2016 – tlačová správa

zos_cyril_gajdik_2016

Cyril Gajdík

6. decembra o 17,00 hodine sprístupnilo vernisážou verejnosti Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v svojich priestoroch výstavu fotografií významného fotografa z Českej republiky, Cyrila Gajdíka, z Ratíškovic.

Uznávaný fotograf, nositeľ titulov AFIAP a ASČF, Cyril Gajdík , sa narodil 25. júna 1944 v Ratíškoviciach, kde v súčasnosti aj  žije a tvorí. Povolaním automechanik sa nikdy neživil ako fotograf, avšak fotografovanie, s ktorým získal veľa ocenení i na zahraničnej fotografickej scéne, je pre neho viac ako celoživotná záľuba.
Fotografovaniu sa venuje od roku 1968, o desať rokov neskôr sa podieľal na založení fotografickej skupiny Kontakt v Hodoníne , ktorá patrila v 80. rokoch v Čechách medzi najúspešnejšie.
V roku 1982 dokončil štúdium na Inštitúte výtvarnej fotografie v Olomouci a stal sa členom fotoklubu pri Mestskom dome kultúry v Holíči. Štúdium mu ponúklo nový obzor a na ceste, kde sa stretával s novými ľuďmi a príležitosťami, sa pre neho stala prvoradá reportážna fotografia. Nevyhýba sa však ani iným žánrom , ako je napríklad akt, portrét, zátišie či krajina.
Po odchode do dôchodku si zo svojej dielne vybudoval galériu. Vystavuje v nej pre verejnosť nielen svoje fotografie, ale i ďalších pozvaných, významných fotografov a priateľov. Fotografie Cyrila Gajdíka sa objavujú na kalendároch Ratíškovic, tiež sú zastúpené  v zbierke Svazu českých fotografů v Prahe, i v zbierke FIAP so sídlom v Paríži.
Vystavoval na okresných, krajských, celoštátnych a národných výstavách amatérskej fotografie v Českej republike, ďalej na mnohých fotosalónoch a zahraničných fotovýstavách v Anglicku, Austrálii, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Poľsku , Rakúsku, Rusku, Škótsku, Slovensku a Španielsku. Samostatne sa prezentoval na viacerých autorských výstavách. Pracoval ako člen porôt fotografických súťaží a lektor fotografických kurzov. Za svoju fotografickú tvorbu získal na prestížnych súťažných fotovýstavách a medzinárodných fotosalónoch veľa popredných ocenení.

Výstavu vybraných fotografií, za účasti zástupcu primátora mesta Senica, Ing. Jána Hurbana s  kultúrnym programom, vystúpením gitaristky Zuzany Velickej, otvorila riaditeľka ZOS, RNDr. Ľubica Krištofová . Osobnosť vystavujúceho autora priblížila Viera Juríčková, odborná pracovníčka ZOS. Jednotlivé vystavené fotografické práce okomentoval a predstavil účastníkom vernisáže sám autor, Cyril Gajdík .
Výstava potrvá do 31. decembra 2016.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN