ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2016 – KRAJSKÉ KOLO

logohaphlohovecV Y H O D N O T E N I E
Krajského kola vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach“

Dňa 27.4.2016 sa v priestoroch Hvezdárne a planetária v Hlohovci uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach“ . Súťaže sa zúčastnilo 27 súťažiacich, zo škôl: Gymnázium Janka Matúšku- Galanta (Štvrť SNP 1004/34), ZŠ
Sídlisko SNP Galanta, Gymnázium L.Novomeského- Senica, ZŠ Sobotište, ZŠ Mojmírova ul.č. 98 – Piešťany, ZŠ Trakovice.

 

Do celoslovenského kola postupujú títo súťažiaci.

I. KATEGÓRIA
1. Oliver Naqy – Gymnázium J.Matúšku, Galanta
2. Mário Mičáni – Gymnázium J.Matúšku ,Galanta
3. Verena Pekárová – ZŠ Sobotište

II. KATEGÓRIA
1. Pavol Adamíček – Gymnázium L.Novomeského, Senica
2. Štefan Šinko – Gymnázium L.Novomeského , Senica
3. Laura Blažeková – Gymnázium J.Matúšku, Galanta

III. KATEGÓRIA
1. Dejan Prokop – Gymnázium J.Matúšku,Galanta
2. Jana Švrčková – Gymnázium L.Novomeského, Senica
3. Jaroslav Jaroš – Gymnázium J.Matúšku, Galanta

Mgr. Jozef Krištofovič
riaditeľ HaP Hlohovec