NÁHLIKOVA SENICA 2014

Výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Senica  je realizátorom 54. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2014.
Podľa ústredného súťažného poriadku,   prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov,  v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách : čiernobiela fotografia, farebná fotografia  multimediálna prezentácia fotografií a v  tematickej kategórii. Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2014.

Tohtoročný   54 . ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  Náhlikova  Senica  2014 oboslalo 26  autorov s celkovým počtom 145 fotografických prác.  Z toho v skupine  dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 101  farebných a čiernobielych fotografií  od 20 autorov. V skupine juniorov – autorov od 16 do 21 rokov  –  30 čiernobielych a farebných  fotografií od 6 autorov a 1 multimediálna prezentácia od 1 autora.V tematickej kategórii Voda 5  autori predložili 13 fotografií .

Odborná porota v zložení Mgr. Rudolf  Lendel, umelecký fotograf  a  pedagóg   ako  predseda poroty a členovia Mgr. František  Tomík,  umelecký fotograf a dlhoročný vysokoškolský pedagóg   doc. MgA. Jozef  Sedlák, umelecký fotograf
a vysokoškolský pedagog všetci z  Bratislavy, odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a vecné ceny v skupine  dospelých autorov nad 21 rokov :


v kategórii čiernobielej fotografie A I :
Diplom a cenu za :
1.  miesto : Lucia Kuklišová, Senica
2 . miesto:  Peter Baláž, Chvojnica
3.  miesto : Jaroslav Zloch, Senica
Čestné  uznanie  : Iveta Tóthová Častkov,  Jaroslav Kűhtreiber Záhorie                                                                                                          

v kategórii  farebnej   fotografie  AII:
Diplom a  cenu  za :
1. miesto : Tomáš Tóbik, Senica
2. miesto: Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie
3. miesto : Ľubomír Jarábek, Senica
Čestné  uznanie : Marian Holenka  Častkov, Antónia Randíková Lakšárska Nová Ves, Iveta Tóthová Častkov

Skupina B – juniori /autori od 16 do 21 rokov/:
v kategórii BI /čiernobiela fotografia/:
Diplom a cena
Michal Krištof  Senica
Čestné uznanie :  Martin Filip Senica

v kategórii BII /farebná fotografia/:
Diplom a cena :
Silvia Ochránková, Hlboké:
Čestné uznanie: Michal Krištof Senica ,  Klaudia Horváthová Holíč

Tematická kategória : (Voda)
Cena:
Iveta Tóthová, Častkov
Čestné uznanie:

Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie

 

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 95 fotografií od 26 autorov.
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila žiačka ZUŠ Senica Jana Harnošová,  vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 7. 3. 2014 o 17.00 hod. v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici . Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14,30 hod. odborno-rozborový seminár s lektorom a členmi odbornej poroty Mgr. Rudolfom Lendelom a Mgr. Františkom Tomíkom.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 7. 4. 2014 vo výstavných priestoroch Záhorského
osvetového strediska v Senici. Otvorená  je v pracovných dňoch od 8.00 do 15,30 hod.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA