STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

je názov celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého, určenej pre mládež od 15 do 20 rokov a dospelých autorov. Súťaží sa v poézii a v próze, termín uzávierky je 30. 9. 2021, súťaž bude vyhodnotená v novembri 2021.

pdfSTUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA – propozície