SENICKÁ DIVADELNÁ JAR 2018 – vyhodnotenie

Rozjarená divadelná Senica

Aj tento rok prišli do Senice súbory detskej dramatickej tvorivosti okresov Trnavského kraja, s napätím a očakávaniami, aby porovnávali výsledky svojho kreatívneho celoročného snaženia a bojovali o postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Zlatá priadka.
Dňa 17. apríla patrilo javisko Mestského kultúrneho strediska v Senici detským divadelným súborom Trnavského kraja, ktoré sa predstavili na súťažnej prehliadke Senická divadelná jar. Súťaže, ktorú organizačne pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, podporenú z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia a sponzorsky Coop Jednota v Senici, sa zúčastnili štyria víťazi regionálnych prehliadok divadla hraného deťmi z Trnavského kraja s predstaveniami: DDS Studnička, ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica – Nebeské oči; DDS ZŠ s MŠ, Križovany nad Dudváhom – Čarovná záhrada; DDS Divadielko na dlani, ZUŠ Voderady – Hrejivá pošta z Arktídy; DDS „Za šecki drobné“, GOS Galanta – Jurko.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., odborná pracovníčka pre detskú dramatickú tvorivosť a divadlo dospelých hrajúcich pre deti, pedagogička, lektorka; Mgr. art. et MgA. Daniela Evjaková, PhD., divadelná režisérka, lektorka, pedagogička; MgA. Ján Hyža, PhD., lektor, pedagóg, dramaturg, herec, odporučila programovej komisii na postup do programu celoštátnej súťaže Zlatá priadka 2018 DDS Divadielko na dlani, ZUŠ Voderady, ktorému udelila prvé miesto v zlatom pásme za inscenáciu Hrejivá pošta z Arktídy. Druhé miesto v zlatom pásme získal DDS „Za šecki drobné“, GOS Galanta – Jurko, tretie miesto v striebornom pásme si odniesol DDS Studnička, ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica za rozprávkovú hru Nebeské oči. Cenu v bronzovom pásme porota udelila DDS ZŠ s MŠ, Križovany nad Dudváhom za predstavenie Čarovná záhrada. Súčasťou prehliadky bola aj otvorená diskusia pedagogického vedenia detských divadelných súborov s odbornou porotou na rozborovom hodnotiacom seminári.

Viera Juríčková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


SENICKÁ DIVADELNÁ JAR 2018


autor: TV SEN