POSEDENIE PRI CIMBALE 2018

POSEDENIE PRI CIMBALESpomienka na Evu Studeničovú

Priaznivci ľudových piesní Záhoria strávili príjemné popoludnie v sobotu 24. novembra v kultúrnom stánku v Kuklove na podujatí venovanom spomienke na výnimočnú speváčku Evu Studeničovú, ktorá sa narodila 12. 12. 1851 a zomrela 12. 4. 1943 v Moravskom Svätom Jáne .
Uchovávateľku archaického spevu, v starom ozdobnom štýle, objavil a v zbierke „Eva Studeničová spieva z piesňovej zbierky Karola Plicku“ od nej uverejnil 43 ľudových piesní , uznávaný profesor Karol Plicka.

Organizátori, ženská spevácka skupina Kuklovjanky spolu s obcou, Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, sa tešili veľkému záujmu o podujatie, o čom svedčila do posledného miesta zaplnená sála kultúrneho domu. Návštevníci sa mali možnosť započúvať do piesní od E. Studeničovej, ale tiež i piesní záhorského regiónu v interpretácii Cimbálovej muziky Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova, speváckej skupiny Valša z Holíča, mužskej speváckej skupiny z Prietržky, ženskej speváckej skupiny zo Závodu, mužskej speváckej skupiny z Kútov a samozrejme i domácej ženskej speváckej skupiny Kuklovjanky z Kuklova.

Osobnosť jedinečnej speváčky E. Studeničovej v mediálnej prezentácii priblížil Ing. Peter Vrablec, starosta obce Závod, kde interpretka prežila časť svojho života a tiež i O. Kůrečka, organizačný vedúci cimbálovej muziky. Podujatia sa zúčastnil tiež aj žijúci potomok speváčky, Marian Holenka. Návštevníci si mali možnosť vychutnať nielen krásu záhoráckych ľudových piesní , ale aj tradičných jedál z kuchyne našich starých materí.

Viera Juríčková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA