OTVORILI SME VÝSTAVU ZLATÝ POKLAD

ZLATÝ POKLADV utorok, 20. septembra, sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska konala vernisáž výstavy s názvom Zlatý poklad – výroba medu kedysi a dnes.

Na úvod zaznela tzv. včelárska hymna slovenských včelárov, o hudobný program sa postarali žiaci zo ZUŠ Senica, Matúš TarkošRastislav Bederka pod vedením pedagogičiek Mgr. Evy Polákovej, DiS. art. a Hildy Hajlovej, DiS. art. Výstavnú sálu zaplnili historické úle, včelárske pomôcky, vôňa včelích produktov a panely s cennými informáciami. Úvodné slovo si zobral zástupca primátora Filip Lackovič, ktorý návštevníkov oboznámil s plánmi mesta ohľadom propagácie a popularizácie včelárstva medzi mladými. Následne predseda včelárskeho zväzu v Senici, Peter Suchovský porozprával o dôležitosti včelárov, o ich úskaliach spojených s klimatickými zmenami a o tom, ako je potrebné viesť dialógy na túto tému nielen so včelármi, ale aj so širokou verejnosťou. Súčasťou projektu Zlatý poklad – výroba medu kedysi a dnes sú aj prednášky s odborníkmi pre verejnosť a tvorivé dielničky pre žiakov základných škôl.

Výstava potrvá do 14.10.2022, pozrieť si ju môžete v priestoroch Záhorského osvetového strediska v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30. Srdečne vás pozývame! Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bc. Anna Stromková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN