ODPADÁČIK 2022 – vyhodnotenie

OdpadáčikUž tradične sme si do Záhorského osvetového strediska dali priniesť odpad z okresov Senica a Skalica. Ale nie hocijaký! Deti z materských, základných a špeciálnych škôl vytvárali Odpadáčika podľa vlastnej fantázie a schopností. Účasť bola skutočne hojná, zapojilo sa 26 škôl, deti vyrobili spolu asi 170 odpadáčikov. Porota, v zložení Jana Holičová (Technické služby Senica), Miroslav Morávek (Envipak), Ľubica Krištofová (ZOS), ocenila celkovo 18 výrobkov v štyroch kategóriách. Vybrať tie najlepšie vôbec nebolo ľahké, vzhľadom na počet prác. Preto porota zohľadňovala množstvo a druh použitého odpadového materiálu. Porotcovia z TS Senica a z Envipaku zároveň venovali ceny do súťaže, za čo im ďakujeme. Vernisáž sa konala o 13:00 v ZOS. Hudobný program zabezpečila ZUŠ Senica: pod vedením p. uč. Hajlovej vystúpili akordeonista Riško Horákspevák Erik Vépy v akordeónovom sprievode Rastislava Bederku. Výstavu si môžete pozrieť do 30. novembra v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30. Srdečne Vás pozývame!

Ocenené práce:

I. kategória – materské školy
STONOŽKA – spoločná práca, MŠ L. Novomeského, EP J. Kráľa, Senica
SÚPRAVA NA ČAJ – Janka Pinkavová, MŠ L. Novomeského, EP Kalinčiakova, Senica
VESELÁ MAČKA – Bria Hrušecká, MŠ Kátov
ČARO PRÍRODY … – kolektív 15 detí, MŠ Lúčky, EP Kollárova, Holíč
HRAČKY PRE PSÍKOV – kolektív 15 detí, Súkromná MŠ Slniečko, Skalica

II. kategória – 1. stupeň ZŠ
KOVOPES – Ema Blažková, ZŠ Jablonica
ŽIAČIK ŠKOLÁČIK SA HLÁSI – Damián Paračka, ZŠ V. Paulíniho Tótha, Senica
VČELÍ ÚĽ – kolektív 10 detí, OZ Školička pod smrekmi, Koválov
VLÁČIK – Sebastian Matejov, ZŠ Jablonica
STAJŇA – Klárka Polakovičová, ZŠ s MŠ Osuské
TITANIC – Markus Mihál, ZŠ Jablonica

III. kategória – 2. stupeň ZŠ
LIETADLO – Dominik Beňa, ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica
BRATISLAVSKÝ HRAD – Tamara Šedivá, ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica
SÍDLISKO – Kristína Danielová, ZŠ s MŠ Dojč
CHORÁ ZEM – Kamila Kovaničová, ZŠ Borský Mikuláš

IV. kategória – špeciálne ZŠ
ÚĽ – kolektívna práca, Spojená škola Senica
TELEFÓN – Patrik Smatana, Spojená škola Senica
MELÓN – Spojená škola Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN