ODPADÁČIK 2016 – vyhodnotenie

zos_senica_odpadaci_-2016_plagatODPADÁČIK 2016

 O tom, že odpad možno opätovne využiť nás presvedčili deti z materských škôl a žiaci zo základných a základných špeciálnych škôl, ktorí sa zapojili do súťaže Odpadáčik alebo fantázia z odpadu. Cieľom súťaže bolo vytvoriť z odpadových materiálov nové predmety. Zúčastnení sa tejto úlohy zhostili na výbornú a presvedčili, že to skutočne ide. Na výstave tak možno zhliadnuť množstvo krásnych, ale aj využiteľných predmetov akými sú karnevalová maska, spoločenská hra, či rôzne dekorácie. Vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením sa uskutočnila v priestoroch Záhorského osvetového strediska v utorok 8. novembra.

 

 

 

Ocenení:
1. kategória –materské školy
I. trieda – MŠ L. Novomeského Senica, EP. Kolónia
trieda: Žabky – ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica
Magdaléna Ivičičová, Viliam Mikula –MŠ Skalica Námestie slobody, EP. Pod Kalváriou
skupinová práca – MŠ Častkov
Mia Křižanová – MŠ Lúčky Holíč – E.P. J. Čabelku
skupinová práca – MŠ L. Novomeského Senica, EP Čáčov
skupinová práca – MŠ Smrdáky
2. kategória – základné školy I.stupeň
skupinová práca 3.- 4.ročník – ZŠ Hlboké
skupinová práca 3.- 4.ročník – ZŠ Prievaly
skupinová práca – trieda 3. B – ZŠ V.P. Tótha, Senica
skupinová práca – trieda 4 .B – ZŠ V.P. Tótha, Senica
skupinová práca – ZŠ Smrdáky
Filip Jankovič – ZŠ Jablonica
Lucia Hasáková – ZŠ Borský Mikuláš
3. kategória – základné školy II. stupeň
Agáta Provazníková – ZŠ Vajanského, Skalica
skupinová práca – trieda 7. B – ZŠ V.P. Tótha, Senica
Tomáš Loveček – III.ZŠ Sadová, Senica
4. kategória – špeciálne základné školy
7.A – 7.B – ŠZŠ Šaštín- Stráže
Andrej Palkovič – ŠZŠ Gbely
skupinová práca – Spojená škola Senica Envirokrúžok
skupinová práca – Špeciálna MŠ internátna – Spojená škola Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA