NÁHLIKOVA SENICA 2020

Do regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2020 sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centrahttp://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo v časti „Chcem sa prihlásiť“. Tu si vyhľadáte Trnavský kraj a následne okresy Senica a Skalica s názvom Náhlikova Senica. Termín prihlasovania je do 31. 1. 2020   /po tomto termíne sa nebude možné do systému prihlásiť/.

Vernisáž regionálnej výstavy Náhlikova Senica 2020 sa uskutoční 6. 3. 2020 o 17,00 hod. v ZOS v Senici, pred vernisážou bude odborný seminár. Výstava potrvá do 31. 3. 2020. Fotografické práce doručte do ZOS v Senici najneskôr do 5. 2. 2020. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom a spolu s prácami priniesť vytlačenú prihlášku, ktorá bude každému vygenerovaná zo systému. Zároveň prineste práce aj v elektronickej podobe vo formáte .jpg, názov súboru meno_priezvisko_názov diela.jpg.

 Ďalčie informácie Vám poskytne na tel. čísle 034/ 654 32 05 alebo 0905 773 481 p. Tomáš Jurovatý.

NÁHLIKOVA SENICA 2020 - propozícieNÁHLIKOVA SENICA 2020 – propozície
 
 
 
NÁHLIKOVA SENICA 2020 - propozícieNÁHLIKOVA SENICA 2020 – štítky