NÁHLIKOVA SENICA 2019 – vyhlásenie súťaže

Organizátori Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové strediskoMesto Senica vyhlasujú 59. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2019.

Súťaž je otvorená širokej verejnosti – dospelým autorom i mládeži – bez tematického a žánrového obmedzenia . Fotografické práce prihlásené do súťaže bude hodnotiť odborná porota v troch vekových skupinách : dospelí autori nad 21 rokov, mladí autori od 16 do 21 rokov a autori do 16 rokov.V každej vekovej skupine bude rozlíšená kategória čiernobielej fotografie, farebnej fotografie a multimediálnej (ozvučenej) prezentácie fotografií na CD (ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu), časovo ohraničenú do 3 minút. V každej skupine a kategórii budú autori najlepších fotografií ocenení vecnými cenami. Do súťaže sa budú prijímať fotografie s najrôznejšími námetmi, vyhotovené akoukoľvek fotografickou technikou , ktoré budú spĺňať predpísané technické podmienky, avšak doteraz nepublikované a nehodnotené v predchádzajúcich ročníkoch súťaže AMFO. Fotografie ocenených a odporučených autorov postúpia do krajskej súťažnej výstavy AMFO 2019.

Verejná prezentácia tvorby autorov – regionálna výstava sa uskutoční v mesiaci marec 2019 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť do Náhlikovej Senice 2019, môžu sa bližšie informovať o technických podmienkach a účasti v Záhorskom osvetovom stredisku, Vajanského 19/5. odd. ZUČ, č. tel. 034 651 3740 , www.osveta-senica.sk . Uzávierka súťaže je 17. januára 2019.

Viera Juríčková

PROPOZÍCIE – NÁHLIKOVA SENICA 2019