NÁHLIKOVA SENICA 2018 – pozvánka

Vernisáž 58. ročníka súťažnej výstavy Náhlikova Senica 2018

Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok, 2. marca 2018 o 17,00 hod. uskutoční vernisáž 58. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2018, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude i vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií. Pred vernisážou je pre účastníkov súťaže pripravený odborný rozborový seminár, ktorého lektormi budú členovia odbornej poroty Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel , doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a pedagógovia z Bratislavy. Výstavná kolekcia pozostávajúca zo 109 čiernobielych a farebných fotografií od 41 autorov bude sprístupnená verejnosti od 2. do 29. marca 2018 a otvorená v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,30 hod. vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.