NÁHLIKOVA SENICA 2017

57. NÁHLIKOVA SENICA – SÚŤAŽNÁ VÝSTAVA NEPROFESIONÁLNEJ FOTOGRAFICKEJ TVORBY OKRESOV SENICA A SKALICA

Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici je realizátorom 57. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2017.
Podľa ústredného súťažného poriadku, prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2017.
Tohtoročný 57. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2017 oboslalo 29 autorov s celkovým počtom 188 fotografických prác. Z toho v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 97 farebných a 58 čiernobielych fotografií a 6 multimediálnych prezentácií od 23 autorov. V kategórii juniorov (autorov od 16 do 21 rokov) – 9 farebných fotografií od 2 autorov a (autorov do 16 rokov) – 3 čiernobiele, 14 farebných fotografií, 1 multimediálna prezentácia od 4 autorov.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

AUTORI NAD 21 ROKOV
čiernobiela fotografia
1. miesto : Stanislav Fehér, Skalica : Skalica – zrkadlenie, Vzlínanie, Na druhej strane
2. miesto : Ľubomír Švec, Koválovec : Raiffeisen banka, Invia – cestovná kancelária, Krásno-
mäsokombinát
3. miesto : Lucia Kuklišová, Senica : Materstvo I. – III.

čestné uznanie

Michal Ovečka, Štefanov : Hra svetla a tieňa, Klasický akt
Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie : Opravár 1.

farebná fotografia
1. miesto : Stanislav Fehér, Skalica : Constance, Desiré, Eva, Na prahu, Za prahom
2. miesto : Lujza Marečková, Senica : Pod Sv. Antoníčkem I., II.
3. miesto : Yvet Tóth, Častkov : Ľadové variácie I. – III.

čestné uznanie
Marian Holenka, Častkov : Apokalypsa na rybníku I., III., V.
Ľubomír Jarábek, Senica : Nuda, Splynutie s abstrakciou, Premeny Imaginácie V., Pocta umelcovi
Michal Krištof, Senica : Piano, Umelec, Neapolský predavač 1.
Elena Šeligová, Senica : Strom, Pole, Hmla pri potoku
Tomáš Tóbik, Senica : Zo života zajaca 3., Ignorantka, Zvedavec

AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV
farebná fotografia
cena:
Hana Ševčíková, Senica : V obraze, Portrét I., Pastelové , Klietkový chov

AUTORI DO 16 ROKOV
farebná fotografia
cena:
Filip Kalka, Koválov : Motorkárka I., II., Ekológia I., II., Kvety I. II., Domček pre červíka, Bez názvu, Pred večerou

čestné uznanie:
Anna Prokešová, Senica : Zmorená životom, Cestou, necestou

multimediálna prezentácia
ceny bez určenia poradia:

Michal Krištof, Senica : Bratislava
Ľubomír Švec, Koválovec : Odovzdávanie hasičského auta
Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie : Záhorie

čestné uznanie : Tomáš Jurovatý, Senica : Zavolaj mi …

Odborná porota:
Blažej VITTEK, výtvarný fotograf, predseda
Mgr. Rudolf LENDEL, umelecký fotograf a dlhoročný pedagóg, člen
doc. MgA. Jozef SEDLÁK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg , člen


FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN