STREDISKO ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY DROPIE


foto: Miroslav Koprla