PARTICIPÁCIA NA PRIMÁRNEJ PREVENCII LÁTKOVÝCH A NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ – sociálnopsychologický výcvik


foto:Tomáš Jurovatý