LÁSKY MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA – beseda o knihe


foto: Tomáš Jurovatý