DEŇ ZEME 2018 – STROMKOVÁ SLÁVNOSŤ


foto: Tomáš Bilka, Tomáš Tóbik