ČESKOSLOVENSKÁ MENA A SÚSTAVA PLATIDIEL 1918-1939 – prednáška


foto: Tomáš Jurovatý