75. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA SENICA OD FAŠIZMU


foto: Tomáš Jurovatý