ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2018 – vyhodnotenie krajského kola

Trnavský samosprávny kraj
Hvezdáreň a Planetárium Milana Rastislava Štefánika HLOHOVEC

V Y H O D N O T E N I E

Krajského kola vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach

Dňa 25.4.2018 sa v priestoroch Hvezdárne a planetária v Hlohovci uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach“ . Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich, zo škôl: Gymnázium Janka Matúšku – Galanta (Štvrť SNP 1004/34), Gymnázium L.Novomeského – Senica, ZŠ Sobotište, ZŠ Trakovice a Kalokagatia Trnava
Do celoslovenského kola postupujú títo súťažiaci.

I. KATEGÓRIA

1. Martin Gáborík – Kalokagatia Trnava
2. Simona Patajová – Gymnázium J.Matúšku, Galanta
3. Natália Soldánová – Gymnázium J.Matúšku, Galanta

II. KATEGÓRIA

1. Oliver Nagy – Gymnázium J.Matúšku, Galanta
2. Dominik Pajtáš – Gymnázium J.Matúšku, Galanta
3. Mário Mičáni – Gymnázium J.Matúšku, Galanta

III. KATEGÓRIA

1. Dejan Prokop – Gymnázium J.Matúšku, Galanta
2. Jana Švrčková – Gymnázium L.Novomeského, Senica
3. Miriam Srogončíková – Gymnázium L.Novomeského, Senica