ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC 2017 – vyhodnotenie

V utorok 12.decembra zavítala vianočná atmosféra i do Záhorského osvetového strediska. V tento deň sa vo výstavných priestoroch uskutočnila vernisáž výstavy detských prác spojená s vyhodnotením súťaže „Čarovný odkaz Vianoc“. Úlohou detí bolo stvárniť odkaz Adventu a Vianoc ľubovoľnou výtvarnou technikou, alebo napísať báseň, či príbeh, v ktorom sa odrážali ich pocity súvisiace s najkrajšími sviatkami v roku. Po vyhodnotení boli pre ocenených nachystané i vianočné dielničky. Deti si tak mohli vyskúšať ozdobiť medovníky, alebo si vyskúšať niektoré vianočné tradície ako je púšťanie orechových lodičiek, či prekrajovanie jablka.

 

 

Do súťaže sa v tomto roku zapojilo spolu 255 autorov. Z toho bolo 227 výtvarných prác a 28 literárnych.
Zoznam ocenených bez určenia poradia:
VÝTVARNÁ ČASŤ

I. kategória – materské školy
Mia Antónia Lukáčová – Moje Vianoce – MŠ Senica, E.P. Kalinčiakova
Damián Hyža – Traja Králi – MŠ Skalica, E.P. L. Svobodu
Sofia Filipová – Anjelici pomocníci – MŠ Skalica, E.P. Hurbanova
Natália Zethyová – V Betleheme – MŠ Holíč
Leontýna Ághová – Vianočný stromček – MŠ Holíč, E.P. J. Čabelku
Katka Flajžíková – Vianočný stromček u mojej babičky – ZŠ s MŠ J.Mudrocha
Súbor výkresov – MŠ Senica, E.P. J.Kráľa

II. kategória – I. stupeň základných škôl
Simona Kubincová – Vianočný snehuliak – ZŠ Komenského Senica
Viktória Blanáriková – V jasličkách na slame – ZŠ V.P.Tótha Senica
Martina Hujsová – Čarovný odkaz Vianoc – ZŠ Vajanského Skalica
Lucia Vávriková – Čarovný odkaz Vianoc – ZŠ Vajanského Skalica
Kristína Masárová – Vianočný stromček na dedine – ZŠ Borský Mikuláš
Anička Kubicová – Svietnik z prírodného materiálu – ZŠ V.P.Tótha Senica

III. kategória – II. stupeň základných škôl
Simona Bellayová – Vianočné gule – ZŠ s MŠ J.Mudrocha Senica
Alžbeta Knotková – Vianočná pohľadnica – ZŠ Komenského Senica
Nikola Kadlíčková – Idem na roráty – ZŠ s MŠ Štefanov
Nikolas Palkovič – Čarovný odkaz Vianoc – ZŠ Sekule

IV. kategória – špeciálne základné školy
Erik Blanárik – Anjel Vianoc – Spojená škola Senica
Simona Danihelová – Madona s dieťaťom – Spojená škola Senica
Petra Suchaňová – Anjel – Spojená škola Senica, P.Š. Rohov
Klára Danielová – Rodinná pohoda na Vianoce – ŠZŠ Gbely

LITERÁRNA ČASŤ
Lenka Vitteková – Vianoce – ZŠ s MŠ Cerová
Jakub Polák – Óda na Vianoce – ZŠ s MŠ Štefanov
Anabela Kozaiteková – Čarovný odkaz Vianoc – ZŠ Vajanského Skalica

Nina Gurínová

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC 2017

autor: TV SEN