HUDBA, SPEV, TANEC

DFS SKALICA 2015

ZOS-SENICA_DFS-SKALICA-2015 Do Likavky pôjde Rozmarínček Víťazi  okresných súťažných prehliadok  detských folklórnych súborov Trnavského kraja  prišli 7. mája do skalického historického kultúrneho stánku na krajskú súťaž, aby bojovali  o postup na celoštátny festival. Na podujatí , ktoré uskutočnilo Záhorské osvetové stredisko v Senici a oddelenie kultúry Mesta Skalica sa v súťažnom zápolení  prezentovalo 7 detských folklórnych súborov...Čítať ďalej »

DFS GBELY 2015

ZOS-SENICA_DFS-GBELY-2015_PLAGAT FOTOGRAFIE Z PODUJATIA ...Čítať ďalej »

NOSITELIA TRADÍCIÍ GBELY 2014

ZOS-SENICA_NOSITELIA-TRADICII-2014_PLAGAT Zvíťazili Regrúti. Už po tretí krát v trojročnej periodicite privítalo mesto Gbely a jeho kultúrny stánok folklórne skupiny okresov Senica a Skalica, aby prezentovali výsledky svojho tvorivého snaženia. Tento rok, 26. októbra, na regionálnej súťažnej prehliadke, súťažili štyri folklórne skupiny o postup na krajskú súťaž Nositelia tradícií, ktoré v scénickom spracovaní uviedli zvykoslovia, tradičné...Čítať ďalej »

DLH SKALICA 2014

DLH-Skalica-2014Reprezentanti do Habovky Už viac ako 20 rokov otvára mesto Skalica a jeho historický Dom kultúry svoju náruč detskému folklórnemu hnutiu  Trnavského kraja. Pravidelne sa v Skalici stretávajú v roku nepárnom detské folklórne súbory a v roku párnom detské kolektívy a sólisti zaoberajúce sa interpretáciou hudobného folklóru. I tohto roku  privítala 7. mája  Skalica v priestoroch svojho kultúrneho stánku najlepších...Čítať ďalej »

DFS GBELY 2014

DFS-GBELY-2014Gbely otvorili náruč interprétom  hudobno-tanečnej tradície   V priestoroch Domu kultúry  v Gbeloch sa 26. marca 2014 stretli detskí folkloristi na Regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica. Na podujatí, ktoré organizačne pripravili Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto a Správa mestského majetku spol. s. r. o....Čítať ďalej »