PODUJATIA 2015

HELENA MINXOVÁ - STRETNUTIE

ZOS-SENICA_MINXOVA-STRETNUTIE_PLAGAT Stretnutie Heleny Minxovej V príjemný letný deň 17. júna bola vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici za prítomnosti príbuzných, priateľov, hostí a verejnosti otvorená výstava obrazov Heleny Minxovej s príznačným názvom Stretnutie. Výstavu senickej výtvarníčky, členky klubu výtvarníkov SenArt, pripravil Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici pri príležitosti nedávneho životného jubilea...Čítať ďalej »

KTO NÁS CHRÁNI 2015

ZOS-SENICA_KTO-NAS-CHRANI-2015_PLAGATKto nás chráni, kto nám pomáha Pod týmto názvom  si v priestoroch Záhorského osvetového strediska od 15. júna do 31. júla môžu návštevníci  prezrieť výstavu výtvarných  prác žiakov  základných škôl. Výstava je výsledkom výtvarnej súťaže, ktorá má za cieľ podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa , predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd , k prevencii kriminality, drogových závislostí...Čítať ďalej »

AMFO 2015

AMFO 2015 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja   Trnavský samosprávny kraj  – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 19. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  Trnavského kraja  „AMFO  2015“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych...Čítať ďalej »

NOC KOSTOLOV 2015

ZOS-SENICA_NOC-KOSTOLOV-2015 ...Čítať ďalej »

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2015

ZOS-SENICA_FAREBNY-SVET-ROMOV-2015_PLAGAT Výstava Farebný svet Rómov je výsledkom výtvarnej súťaže, ktorú po desiaty krát vyhlásilo v regióne Trnavského samosprávneho kraja Galantské osvetové stredisko. Jej poslaním je nielen podnietiť deti k výtvarnému prejavu, ale predovšetkým sprostredkovať širokej verejnosti talent rómskych detí. Záhorské osvetové stredisko sa do tohto projektu zapojilo od jeho vzniku najmä prácami detí...Čítať ďalej »