ASTRONÓMIA

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2016 - KRAJSKÉ KOLO

V Y H O D N O T E N I E Krajského kola vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach“ Dňa 27.4.2016 sa v priestoroch Hvezdárne a planetária v Hlohovci uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach“ . Súťaže sa zúčastnilo 27 súťažiacich, zo škôl: Gymnázium Janka Matúšku- Galanta (Štvrť SNP 1004/34), ZŠ Sídlisko SNP Galanta, Gymnázium...Čítať ďalej »

VESMÍR OČAMI DETÍ 2016

ZOS-SENICA_VOD2016_POZVANKA ...Čítať ďalej »

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2015 - KRAJSKÉ KOLO

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA ...Čítať ďalej »

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ - ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2015

ZOS-SENICA_CVoH-2015_DIPLOM_2_SROGONCIKOVA Mladí astronómovia z okresov Senica a Skalica sa zišli v piatok 13. marca 2015 v Záhorskom osvetovom stredisku, aby si zmerali svoje sily v regionálnom kole celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH. Súťaž je rozdelená do troch vekových kategórií. Z každej kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční koncom apríla umiestnení na 1. až...Čítať ďalej »

VESMÍR OČAMI DETÍ 2015

_ZOS-SENICA_VOD2015_PLAGAT Vesmír očami detí je názov celoslovenskej detskej výtvarnej súťaže, ktorej jubilejný XXX. ročník sa koná v tomto roku. Hlavnou myšlienkou súťaže je dať deťom priestor, aby vyjadrili svoje predstavy o vesmíre. Ako si predstavujú vesmír namaľovali vo svojich obrázkoch i deti z  materských škôl a žiaci zo základných škôl a základných umeleckých...Čítať ďalej »